Tranh chấp Đặng Lê Nguyên Vũ – Lê Hoàng Diệp Thảo: Cả 5 bộ ngành bế tắc

Các cơ quan vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau liên quan việc tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu “Trung Nguyên” và “G7 Coffee”. Việc bế tắc hướng giải…

Xem chi tiết Tranh chấp Đặng Lê Nguyên Vũ – Lê Hoàng Diệp Thảo: Cả 5 bộ ngành bế tắc

Nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm qua Án lệ 22

Án Lệ 22 là hình mẫu cho đường lối giải quyết các vụ án tương tự trong lĩnh vực bảo hiểm. Án Lệ 22 giải quyết một số vấn đề…

Xem chi tiết Nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm qua Án lệ 22
Áp dụng luật phá sản để tiến hành thu hồi công nợ liệu có khả thi?
Áp dụng luật phá sản để tiến hành thu hồi công nợ liệu có khả thi?

Áp dụng luật phá sản để tiến hành thu hồi công nợ liệu có khả thi?

Hoạt động thu hồi công nợ là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp chú trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xem chi tiết Áp dụng luật phá sản để tiến hành thu hồi công nợ liệu có khả thi?

Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng: Ra tòa hay dùng trọng tài?

Những năm gần đây, tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng ngày càng gia tăng. Để tránh những thiệt hại, các doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức giải quyết cho phù hợp.

Xem chi tiết Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng: Ra tòa hay dùng trọng tài?