Áp dụng luật phá sản để tiến hành thu hồi công nợ liệu có khả thi?
Áp dụng luật phá sản để tiến hành thu hồi công nợ liệu có khả thi?

Áp dụng luật phá sản để tiến hành thu hồi công nợ liệu có khả thi?

Hoạt động thu hồi công nợ là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp chú trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xem chi tiết Áp dụng luật phá sản để tiến hành thu hồi công nợ liệu có khả thi?

Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng: Ra tòa hay dùng trọng tài?

Những năm gần đây, tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng ngày càng gia tăng. Để tránh những thiệt hại, các doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức giải quyết cho phù hợp.

Xem chi tiết Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng: Ra tòa hay dùng trọng tài?