Án lệ 37 và câu chuyện về Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Án lệ số 37/2020/AL (“Án lệ 37”) được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định số…

Xem chi tiết Án lệ 37 và câu chuyện về Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm qua Án lệ 22

Án Lệ 22 là hình mẫu cho đường lối giải quyết các vụ án tương tự trong lĩnh vực bảo hiểm. Án Lệ 22 giải quyết một số vấn đề…

Xem chi tiết Nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm qua Án lệ 22

Bình luận Án lệ 33/2020/AL: “Bỏ mặc” đất 30 năm, có được kiện đòi?

Án lệ 33/2020/AL (Án lệ 33) xoay quanh tranh chấp đất đai giữa người được Nhà nước giao đất và người đã trực tiếp quản lý, sử dụng đất.

Xem chi tiết Bình luận Án lệ 33/2020/AL: “Bỏ mặc” đất 30 năm, có được kiện đòi?

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Án lệ số 08/2016/AL quy định về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Nội dung án lệ được khái quát là các bên trong hợp đồng tín dụng có thỏa thuận về lãi suất

Xem chi tiết Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Bình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016

Trong 10 án lệ được công bố, có án lệ liên quan đến lãi do chậm thanh toán (chậm trả) một khoản tiền. Đó là Án lệ số 08/2016/AL (được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT

Xem chi tiết Bình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016

Bình luận Án lệ 02/2016/AL: Giải quyết phần chênh lệch giá đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng QSDĐ hộ mình

Xem chi tiết Bình luận Án lệ 02/2016/AL: Giải quyết phần chênh lệch giá đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Án lệ số 08/2016/AL quy định về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Nội dung án lệ được khái quát là các…

Xem chi tiết Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng