Bình luận Án lệ 33/2020/AL: “Bỏ mặc” đất 30 năm, có được kiện đòi?

Án lệ 33/2020/AL (Án lệ 33) xoay quanh tranh chấp đất đai giữa người được Nhà nước giao đất và người đã trực tiếp quản lý, sử dụng đất.

Xem chi tiết Bình luận Án lệ 33/2020/AL: “Bỏ mặc” đất 30 năm, có được kiện đòi?

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Án lệ số 08/2016/AL quy định về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Nội dung án lệ được khái quát là các bên trong hợp đồng tín dụng có thỏa thuận về lãi suất

Xem chi tiết Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Bình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016

Trong 10 án lệ được công bố, có án lệ liên quan đến lãi do chậm thanh toán (chậm trả) một khoản tiền. Đó là Án lệ số 08/2016/AL (được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT

Xem chi tiết Bình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016

Bình luận Án lệ 02/2016/AL: Giải quyết phần chênh lệch giá đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng QSDĐ hộ mình

Xem chi tiết Bình luận Án lệ 02/2016/AL: Giải quyết phần chênh lệch giá đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Án lệ số 08/2016/AL quy định về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Nội dung án lệ được khái quát là các…

Xem chi tiết Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991

Án lệ số 07/2016/AL quy định về hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991 mà một bên không ký tên. Nội dung án lệ được khái…

Xem chi tiết Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991

Án lệ số 06/2016/AL về phân chia di sản cho người thừa kế ở nước ngoài chưa rõ địa chỉ

Án lệ số 06/2016/AL quy định về trường hợp phân chia di sản cho người thừa kế ở nước ngoài chưa rõ địa chỉ trong tranh chấp thừa kế. Nội…

Xem chi tiết Án lệ số 06/2016/AL về phân chia di sản cho người thừa kế ở nước ngoài chưa rõ địa chỉ

Án lệ số 05/2016/AL về công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế

Án lệ số 05/2016/AL quy định về trường hợp đương sự trong tranh chấp thừa kế có công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản. Nội…

Xem chi tiết Án lệ số 05/2016/AL về công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế