Án lệ 42 – Ký hợp đồng mẫu có thỏa thuận trọng tài, người tiêu dùng khởi kiện ra Tòa án có được không?

Trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp luôn đưa điều khoản lựa chọn trọng tài vào trong hợp đồng theo mẫu khi giao kết với người tiêu dùng. Vậy…

Xem chi tiếtÁn lệ 42 – Ký hợp đồng mẫu có thỏa thuận trọng tài, người tiêu dùng khởi kiện ra Tòa án có được không?

Tranh chấp hợp đồng thương mại – Lãi chậm thanh toán và Án lệ 09 (Kỳ cuối)

Án lệ 09 đã đưa ra hai giải pháp pháp lý nhằm giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại liên quan đến lãi chậm thanh toán. Trong kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Án lệ 09 đã giải quyết nghĩa vụ trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại như thế nào.

Xem chi tiếtTranh chấp hợp đồng thương mại – Lãi chậm thanh toán và Án lệ 09 (Kỳ cuối)

Tranh chấp hợp đồng thương mại – Lãi chậm thanh toán và Án lệ 09 (Kỳ 1)

Các tranh chấp hợp đồng thương mại đa phần đều sẽ có liên quan đến lãi chậm thanh toán. Do đó, Án lệ số 09/2016/AL (“Án lệ 09”) được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016

Xem chi tiếtTranh chấp hợp đồng thương mại – Lãi chậm thanh toán và Án lệ 09 (Kỳ 1)

Trách nhiệm các bên trong vi phạm hợp đồng đặt cọc với Án lệ 25

Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà được áp dụng rất phổ biến trong thực tế, nhưng vì nhiều lý do dẫn đến không thể thực hiện được thỏa thuận.

Xem chi tiếtTrách nhiệm các bên trong vi phạm hợp đồng đặt cọc với Án lệ 25

Án lệ 06 – Không thể liên lạc với người được thừa kế ở nước ngoài, giải quyết ra sao?

Tranh chấp thừa kế là một dạng tranh chấp dân sự phổ biến trong tố tụng tại Tòa án. Trong đó, các vụ tranh chấp có đương sự thuộc diện thừa kế ở nước ngoài đã gây không ít khó khăn cho Tòa án

Xem chi tiếtÁn lệ 06 – Không thể liên lạc với người được thừa kế ở nước ngoài, giải quyết ra sao?

Án lệ 37 và câu chuyện về Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Án lệ số 37/2020/AL (“Án lệ 37”) được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định số…

Xem chi tiếtÁn lệ 37 và câu chuyện về Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm qua Án lệ 22

Án Lệ 22 là hình mẫu cho đường lối giải quyết các vụ án tương tự trong lĩnh vực bảo hiểm. Án Lệ 22 giải quyết một số vấn đề…

Xem chi tiếtNghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm qua Án lệ 22

Bình luận Án lệ 33/2020/AL: “Bỏ mặc” đất 30 năm, có được kiện đòi?

Án lệ 33/2020/AL (Án lệ 33) xoay quanh tranh chấp đất đai giữa người được Nhà nước giao đất và người đã trực tiếp quản lý, sử dụng đất.

Xem chi tiếtBình luận Án lệ 33/2020/AL: “Bỏ mặc” đất 30 năm, có được kiện đòi?