Bình luận Án lệ 33/2020/AL: “Bỏ mặc” đất 30 năm, có được kiện đòi?

Án lệ 33/2020/AL (Án lệ 33) xoay quanh tranh chấp đất đai giữa người được Nhà nước giao đất và người đã trực tiếp quản lý, sử dụng đất.

Xem chi tiếtBình luận Án lệ 33/2020/AL: “Bỏ mặc” đất 30 năm, có được kiện đòi?

Bình luận Án lệ 02/2016/AL: Giải quyết phần chênh lệch giá đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng QSDĐ hộ mình

Xem chi tiếtBình luận Án lệ 02/2016/AL: Giải quyết phần chênh lệch giá đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991

Án lệ số 07/2016/AL quy định về hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991 mà một bên không ký tên. Nội dung án lệ được khái…

Xem chi tiếtÁn lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991

Án lệ số 04/2016/AL về định đoạt nhà đất là tài sản chung của vợ chồng

Án lệ số 04/2016/AL quy định về trường hợp vợ chồng định đoạt nhà đất là tài sản chung. Nội dung án lệ được khái quát là nhà đất là…

Xem chi tiếtÁn lệ số 04/2016/AL về định đoạt nhà đất là tài sản chung của vợ chồng

Án lệ số 02/2016/AL về đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Án lệ số 02/2016/AL quy định về trường hợp cá nhân nhận đứng tên chuyển nhượng quyển sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nội…

Xem chi tiếtÁn lệ số 02/2016/AL về đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất