Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Án lệ số 08/2016/AL quy định về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Nội dung án lệ được khái quát là các bên trong hợp đồng tín dụng có thỏa thuận về lãi suất

Xem chi tiếtÁn lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Bình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016

Trong 10 án lệ được công bố, có án lệ liên quan đến lãi do chậm thanh toán (chậm trả) một khoản tiền. Đó là Án lệ số 08/2016/AL (được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT

Xem chi tiếtBình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Án lệ số 08/2016/AL quy định về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Nội dung án lệ được khái quát là các…

Xem chi tiếtÁn lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Án lệ số 09/2016/AL xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong quan hệ mua bán hàng hóa

Án lệ số 09/2016/AL quy định về trường hợp một bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa phải trả tiền lãi so chậm thanh toán và tiền phạt vi…

Xem chi tiếtÁn lệ số 09/2016/AL xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong quan hệ mua bán hàng hóa