Tranh chấp hợp đồng thương mại – Lãi chậm thanh toán và Án lệ 09 (Kỳ cuối)

Án lệ 09 đã đưa ra hai giải pháp pháp lý nhằm giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại liên quan đến lãi chậm thanh toán. Trong kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Án lệ 09 đã giải quyết nghĩa vụ trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại như thế nào.

Xem chi tiếtTranh chấp hợp đồng thương mại – Lãi chậm thanh toán và Án lệ 09 (Kỳ cuối)

Tranh chấp hợp đồng thương mại – Lãi chậm thanh toán và Án lệ 09 (Kỳ 1)

Các tranh chấp hợp đồng thương mại đa phần đều sẽ có liên quan đến lãi chậm thanh toán. Do đó, Án lệ số 09/2016/AL (“Án lệ 09”) được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016

Xem chi tiếtTranh chấp hợp đồng thương mại – Lãi chậm thanh toán và Án lệ 09 (Kỳ 1)

Trách nhiệm các bên trong vi phạm hợp đồng đặt cọc với Án lệ 25

Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mà được áp dụng rất phổ biến trong thực tế, nhưng vì nhiều lý do dẫn đến không thể thực hiện được thỏa thuận.

Xem chi tiếtTrách nhiệm các bên trong vi phạm hợp đồng đặt cọc với Án lệ 25

Án lệ 37 và câu chuyện về Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Án lệ số 37/2020/AL (“Án lệ 37”) được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định số…

Xem chi tiếtÁn lệ 37 và câu chuyện về Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Bình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016

Trong 10 án lệ được công bố, có án lệ liên quan đến lãi do chậm thanh toán (chậm trả) một khoản tiền. Đó là Án lệ số 08/2016/AL (được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT

Xem chi tiếtBình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016