Án lệ 06 – Không thể liên lạc với người được thừa kế ở nước ngoài, giải quyết ra sao?

Tranh chấp thừa kế là một dạng tranh chấp dân sự phổ biến trong tố tụng tại Tòa án. Trong đó, các vụ tranh chấp có đương sự thuộc diện thừa kế ở nước ngoài đã gây không ít khó khăn cho Tòa án

Xem chi tiếtÁn lệ 06 – Không thể liên lạc với người được thừa kế ở nước ngoài, giải quyết ra sao?