Án lệ 42 – Ký hợp đồng mẫu có thỏa thuận trọng tài, người tiêu dùng khởi kiện ra Tòa án có được không?

Trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp luôn đưa điều khoản lựa chọn trọng tài vào trong hợp đồng theo mẫu khi giao kết với người tiêu dùng. Vậy…

Xem chi tiếtÁn lệ 42 – Ký hợp đồng mẫu có thỏa thuận trọng tài, người tiêu dùng khởi kiện ra Tòa án có được không?