Nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm qua Án lệ 22

Án Lệ 22 là hình mẫu cho đường lối giải quyết các vụ án tương tự trong lĩnh vực bảo hiểm. Án Lệ 22 giải quyết một số vấn đề…

Xem chi tiếtNghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm qua Án lệ 22

Án lệ số 06/2016/AL về phân chia di sản cho người thừa kế ở nước ngoài chưa rõ địa chỉ

Án lệ số 06/2016/AL quy định về trường hợp phân chia di sản cho người thừa kế ở nước ngoài chưa rõ địa chỉ trong tranh chấp thừa kế. Nội…

Xem chi tiếtÁn lệ số 06/2016/AL về phân chia di sản cho người thừa kế ở nước ngoài chưa rõ địa chỉ

Án lệ số 05/2016/AL về công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế

Án lệ số 05/2016/AL quy định về trường hợp đương sự trong tranh chấp thừa kế có công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản. Nội…

Xem chi tiếtÁn lệ số 05/2016/AL về công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng QSDĐ hộ mình

Án lệ số 06/2016/AL là một hình thức giải thích pháp luật về xét xử vắng mặt đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án thừa kế, vừa giải quyết dứt điểm vụ án, vừa bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích của các đương sự khác,

Xem chi tiếtTrường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng QSDĐ hộ mình