Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng: Ra tòa hay dùng trọng tài?

Những năm gần đây, tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng ngày càng gia tăng. Để tránh những thiệt hại, các doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức giải quyết cho phù hợp.

Xem chi tiếtGiải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng: Ra tòa hay dùng trọng tài?