Có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ?

Trường hợp do tình thế khẩn cấp, người khởi kiện nộp đơn khởi kiện và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào 04 giờ 30 phút chiều ngày thứ sáu.

Xem chi tiết Có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ?