Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Chiều 3/4/2020, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2601/VPCP-KGVX (“Công văn 2601”) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số nội dung…

Xem chi tiết Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Quy định mới về miễn lệ phí môn bài

  • Post category:Tòa án

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP (“Nghị định 22”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 về lệ phí môn bài.

Xem chi tiết Quy định mới về miễn lệ phí môn bài