Công ty luật Thiên An có duy trì mối quan hệ công việc với đối tác là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đối tác hành nghề bổ trợ tư pháp để phục vụ cung cấp dịch vụ pháp lý hay không?

Nhờ bề dày kinh nghiệm hoạt động của công ty cũng như cá nhân luật sư, chuyên viên, chúng tôi có điều kiện làm việc với nhiều cơ quan nhà nước ở địa phương và trung ương (chẳng hạn Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các sở chuyên môn, Tòa án nhân dân tối cao và các tòa cấp dưới, vân vân…), cũng như các đối tác hành nghề bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, thừa phát lại, hòa giải viên,…) hỗ trợ giải quyết vụ việc tranh chấp. Trong nhiều trường hợp, việc giải quyết tranh chấp trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn về thời gian, chi phí nhờ những mối quan hệ công việc đã được thiết lập lâu dài này. Mối quan hệ công việc với các đối tác trên luôn được duy trì một cách chuyên nghiệp và phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp của chúng tôi cũng như quy định pháp luật có liên quan về phòng, chống tham nhũng và mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người dân.