Công ty luật Thiên An có tính phí đối với tư vấn ban đầu hay không?

Chúng tôi hoàn toàn không tính phí đối với tư vấn ban đầu qua email hoặc điện thoại hoặc tư vấn trong cuộc họp đầu tiên với khách hàng để giới thiệu thông tin về hai bên, nắm bắt thông tin cơ bản về vụ việc pháp lý cũng như đề xuất sơ bộ cách giải quyết, đưa ra lời khuyên pháp lý cơ bản cho khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng cần tư vấn chuyên sâu đòi hỏi nghiên cứu hoặc là cần thêm tư vấn sau khi tham khảo ý kiến ban đầu của chúng tôi, khách hàng có thể phải trả phí dịch vụ theo thỏa thuận với luật sư phụ trách vụ việc.