Thu hồi nợ thương mại

Thu hồi nợ thương mại

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều nhằm mục đích lợi nhuận nhưng đôi khi mục đích này không đạt được vì nhiều lý do, một trong số đó là đối tác không thực hiện thanh toán tiền đúng hạn theo cam kết dẫn tới nợ xấu. Nguyên nhân có thể cố ý chiếm dụng vốn hoặc họ mất khả năng thanh toán. Khi chủ nợ lâm vào tình trạng này với nhiều con nợ thì hoạt động kinh doanh sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng. Các chủ nợ trước đây thường sử dụng công ty đòi nợ để thu hồi nợ nhưng kể từ 1 tháng 1 năm 2021 thì dịch vụ đòi nợ bị cấm, chỉ có các công ty luật mới được phép cung cấp dịch vụ này một cách hợp pháp.

Trong quá trình tham gia đại diện, tư vấn giải quyết tranh chấp cho rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp tại tòa án, trọng tài chúng tôi nhận thấy rằng có một số loại nợ cơ bản sau:

  • Tranh chấp nợ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, cá nhân;
  • Tranh chấp nợ phát sinh từ hợp đồng thương mại như mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã hoặc chưa được xác nhận số nợ phải trả hay thời gian trả nợ;
  • Tranh chấp các khoản vay thương mại, tài chính giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp và cá nhân đã hoặc chưa được xác nhận số nợ phải trả hay thời gian trả nợ.
  • Các khoản nợ cá nhân với nhau;

Dịch vụ thu hồi nợ thương mại là thế mạnh mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng, bao gồm:

  • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc tranh chấp, đối chiếu với quy định pháp luật để tư vấn về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp, phương án giải quyết và khả năng áp dụng vào tranh chấp bằng con đường khởi kiện hoặc yêu cầu mở thủ tục phá sản để tối đa hóa khả năng thu hồi nợ;
  • Gửi yêu cầu thanh toán nợ cho bên nợ trong thời gian nhất định;
  • Đại diện thương lượng, đàm phán, trao đổi với bên nợ hoặc làm trung gian, hòa giải nhằm giải quyết tranh chấp;
  • Trực tiếp tham gia thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ giải quyết tranh chấp;
  • Khởi kiện và tham gia tranh tụng và/hoặc thi hành án tại Tòa án, trọng tài và/hoặc cơ quan thi hành án để bảo vệ quyền và lợi ích cao nhất cho khách hàng;