Tố tụng Trọng tài và Hòa giải

Phương thức tố tụng trọng tài đã chứng tỏ ưu thế vượt trội về sự hiệu quả và dần được ưu tiên lựa chọn một cách phổ biến để giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, đặc biệt các tranh chấp xuyên biên giới.

Khi tham gia tố tụng trọng tài, chúng tôi luôn thấu hiểu sâu sắc những gì thân chủ mong muốn luật sư đại diện cho họ cần có: giàu kinh nghiệm, am tường quy tắc tố tụng riêng của từng cơ quan trọng tài, làm việc cẩn trọng trong từng chi tiết để đạt được phán quyết trọng tài như kỳ vọng vốn mang giá trị chung thẩm.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chí trên, đội ngũ luật sư của chúng tôi còn tích lũy hiểu biết sâu rộng về thực tế kinh doanh trong nước và quốc tế. Lợi thế này nhiều lần góp phần quan trọng, giúp xây dựng chiến lược phù hợp và thuyết phục trước trọng tài viên cũng là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn và đem đến chiến thắng cho cho khách hàng.

Những dịch vụ về giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng trọng tài mà chúng tôi cung cấp tùy theo mọi nhu cầu của khách hàng, bao gồm:

  • Đàm phán, thương lương, soạn thảo và rà soát các thỏa thuận trọng tài hoặc điều khoản thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại;
  • Đại diện và thực hiện các thủ tục cần thiết hoặc tư vấn cho khách hàng trong tất cả giai đoạn của quá trình tố tụng trọng tài;
  • Hỗ trợ tư vấn quy định pháp luật và án lệ Việt Nam có liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng tố tụng trọng tài;
  • Hỗ trợ thi hành phán quyết trọng tài có hiệu lực, yêu cầu công nhận, cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài  hoặc yêu cầu hủy bỏ phán quyết trọng tài.