Tranh chấp Dân sự & Hợp đồng dân sự

Tranh chấp dân sự và hợp đồng là những tranh chấp phổ biết trong xã hội, liên quan đến các quan hệ dân sự được quy định trong pháp luật dân sự, hợp đồng. Các tranh chấp này thường được giải quyết tại tòa án, trừ một số tranh chấp hợp đồng được cơ quan trọng tài giải quyết nếu các bên thỏa thuận và thuộc thẩm quyền của trọng tài.

 • Tranh chấp quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản;
 • Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 • Tranh chấp về tài sản thừa kế;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính;
 • Tranh chấp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước;
 • Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về Luật đất đai; tranh chấp quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng;
 • Tranh chấp liên quan đến yêu cầu văn bản công chứng vô hiệu;
 • Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn mua bán tài sản đấu giá theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp Dân sự và Hợp đồng mà chúng tôi cung cấp tùy theo mọi nhu cầu của khách hàng, bao gồm:

 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc tranh chấp, đối chiếu với quy định pháp luật để tư vấn về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp, phương án giải quyết và khả năng áp dụng vào tranh chấp;
 • Chuẩn bị liên hệ và đại diện thương lượng, đàm phán, trao đổi với các bên tranh chấp hoặc làm trung gian, hòa giải nhằm giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn và trực tiếp tham gia thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện tham gia tố tụng và/hoặc thi hành án tại Tòa án và/hoặc cơ quan thi hành án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của khách hàng;

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp thường xuyên cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.