Tranh chấp Doanh nghiệp & Đầu tư

Kinh nghiệm tiếp xúc khách hàng công ty và giải quyết tranh chấp đa dạng về doanh nghiệp và đầu tư trong nhiều năm mang đến cho chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: luật sư không chỉ cần am hiểu pháp luật mà còn phải thấu hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, để đưa ra giải pháp hiệu quả và hợp lý nhất nhằm đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp. Mong muốn nhanh chóng hóa giải các mối xung đột, ngăn chặn đình trệ sản xuất cũng là khao khát của chúng tôi.

Các tranh chấp kinh doanh, thương mại và đầu tư gồm có:

 • Về tư cách cổ đông, quyền quản trị và điều hành doanh nghiệp;
 • Về hợp đồng hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết;
 • Về phát hành cổ phần, cổ phiếu, phân phối lợi nhuận;
 • Về giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp;
 • Về đầu tư mở rộng, chuyển nhượng dự án;
 • Về mua bán và sáp nhập (M&A), chia tách doanh nghiệp;
 • Về chống độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh…

Dịch vụ giải quyết tranh chấp Doanh nghiệp và Đầu tư mà chúng tôi cung cấp tùy theo mọi nhu cầu của khách hàng, bao gồm:

 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc tranh chấp, đối chiếu với quy định pháp luật, văn bản nội bộ doanh nghiệp để tư vấn về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp, phương án giải quyết và khả năng áp dụng vào tranh chấp;
 • Chuẩn bị liên hệ và đại diện thương lượng, đàm phán, trao đổi với các bên liên quan (doanh nghiệp, đối tác kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền,…) hoặc làm trung gian, hòa giải nhằm giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn và trực tiếp tham gia thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia tố tụng và/hoặc thi hành án tại Tòa án và/hoặc Trọng tài và/hoặc cơ quan thi hành án dân sự với tư cách luật sư, người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của khách hàng;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp thường xuyên cho tổ chức, cá nhân kinh doanh, đầu tư.