Tranh chấp Thương mại & Hợp đồng

Giải quyết tranh chấp dân sự và hợp đồng không chỉ khó khăn do lĩnh vực rộng khắp hay việc diễn giải các quy định đậm tính khái quát, mà còn phải tính đến thực tiễn quan hệ nhiều khi gần gũi giữa các bên tranh chấp. Nhiều năm qua, khách hàng ghi nhận và trân trọng phương châm làm việc “có tình có lý” của đội ngũ luật sư của chúng tôi, để giải ra đáp án vừa hóa giải xung đột vừa bảo đảm tốt quyền lợi hợp pháp và chính đáng vốn có cho thân chủ, trong nhiều vụ việc về: tranh chấp quyền sở hữu, hợp đồng mua bán, vay mượn, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, vân vân…

Dịch vụ giải quyết tranh chấp Dân sự và Hợp đồng mà chúng tôi cung cấp tùy theo mọi nhu cầu của khách hàng, bao gồm:

  • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc tranh chấp, đối chiếu với quy định pháp luật để tư vấn về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp, phương án giải quyết và khả năng áp dụng vào tranh chấp;
  • Chuẩn bị liên hệ và đại diện thương lượng, đàm phán, trao đổi với các bên tranh chấp hoặc làm trung gian, hòa giải nhằm giải quyết tranh chấp;
  • Hướng dẫn và trực tiếp tham gia thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ giải quyết tranh chấp;
  • Đại diện tham gia tố tụng và/hoặc thi hành án tại Tòa án và/hoặc cơ quan thi hành án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của khách hàng;

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp thường xuyên cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.