Tranh chấp và khiếu nại hành chính

Đây là loại tranh chấp mọi người mà rất nhiều doanh nghiệp ngại ngần tham gia nhất. Kiện tụng cơ quan nhà nước đã ban hành các quyết định hành chính gây bất lợi cho mình không bao giờ là điều dễ dàng cả. Kể cả trong điều kiện các cơ quan đó sai hoàn toàn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và cá nhân trong nhiều trường hợp không thể không tham gia các tranh chấp này vì lý do sinh tồn của doanh nghiệp mình.

Theo kinh nghiệm và quan sát của chúng tôi, có các tranh chấp và khiếu nại hành chính cơ bản sau:

  • Về quyết định thu hồi đất, thu hồi dự án của ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền;
  • Về quyết định liên quan đến hải quan, thuế của cơ quan hải quan và thuế các cấp;
  • Về các quyết định xử phạt hành chính đối với các vi phạm xây dựng, đất đai, môi trường…

Dịch vụ giải quyết tranh chấp của chúng tôi trong lĩnh vực này gồm:

  • Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp, liên hệ và làm việc với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp;
  • Soạn thảo các văn bản và tài liệu cho khách hàng để tiến hành khiếu nại hoặc khởi kiện tại cơ quan tòa án;
  • Tư vấn và đại diện tham gia thương lượng, hòa giải (trừ trường hợp không được hòa giải) các bên tranh chấp;
  • Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
  • Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn tố tụng tại tòa án các cấp;
  • Đại diện quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án;