Tranh tụng tại Tòa án

Nền tảng thành lập và định hướng phát triển của chúng tôi là chuyên môn về giải quyết tranh chấp, mà trước hết là tham gia tranh tụng tại Tòa án. Khó có thể tự mình xử lý thủ tục tố tụng phức tạp, khách hàng thường tìm đến và tin tưởng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp ở các lĩnh vực đa dạng, bởi sự am hiểu sâu sắc hoạt động tố tụng, kinh nghiệm dày dạn, khả năng tranh tụng vững chắc và tinh thần nỗ lực làm việc, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi chính đáng cũng như lẽ công bằng cho thân chủ trên cơ sở pháp luật.

Triết lý tranh tụng của chúng tôi đặt hòn đá tảng ở sự thấu hiểu mong muốn và lợi ích của khách hàng cùng khát khao kiếm tìm sự thật. Từ đó, cân nhắc và đối chiếu giữa tình tiết sự việc, hệ thống chứng cứ và quy định pháp luật, chúng tôi sẽ xác định chiến lược và cách thức phù hợp nhằm tối ưu hóa khả năng bảo vệ quyền lợi, tối thiểu hóa thiệt hại thời gian và chi phí, phản ánh đúng đắn bản chất vụ việc cũng như giải quyết toàn diện, linh hoạt và hợp lý tranh chấp cho thân chủ. Chúng tôi biết rõ những gì nên làm và không nên làm, để mang lại kết quả vụ việc tương xứng hoặc vượt hơn kỳ vọng cho thân chủ.

Bề dày kinh nghiệm được vun trồng theo thời gian, chất lượng dịch vụ và thành tích tranh tụng của chúng tôi đã và tiếp tục được ghi nhận bởi khách hàng, với nhiều vụ việc và tranh chấp đáng chú ý, trước các cơ quan tư pháp lớn tại Việt Nam ở cả trung ương và địa phương.

Những dịch vụ về giải quyết tranh chấp thông qua tranh tụng tại Tòa án mà chúng tôi cung cấp tùy theo mọi nhu cầu của khách hàng, bao gồm:

  • Đại diện tố tụng tại Tòa án và thực hiện các thủ tục tố tụng cần thiết cho khách hàng trong tất cả các giai đoạn (sơ thẩm, phúc thẩm và thi hành án);
  • Tư vấn cho khách hàng về quá trình tố tụng tại Tòa án, địa vị pháp lý, phương án giải quyết và khả năng áp dụng vào tranh chấp;
  • Hỗ trợ khách hàng tham gia tố tụng và chuẩn bị tranh tụng tại Tòa án nếu khách hàng mong muốn tự xử lý tranh chấp;
  • Hỗ trợ thi hành án đối với quyết định, bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.