Làm sao lựa chọn luật sư phù hợp với tại công ty luật Thiên An?

Đội ngũ luật sư và chuyên viên tại công ty chúng tôi đều được tuyển chọn đảm bảo các chuẩn mực về chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm tương ứng với vị trí mà họ nắm giữ. Đặc biệt, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và ứng xử có tâm với khách hàng là những phẩm chất chung của bất cứ nhân sự nào làm việc tại Thiên An.

 Khi tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý, luật sư điều hành sẽ xác định nhân sự phù hợp nhất có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng và chuyển giao vụ việc của bạn cho họ phụ trách. Bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin liên quan về luật sư, chuyên viên tại công ty chúng tôi và đề xuất người phụ trách vụ việc với chúng tôi.

Bên cạnh luật sư phụ trách, vụ việc của bạn có thể được hỗ trợ tùy từng thời điểm bằng các luật sư và chuyên viên khác của công ty. Điều này giúp chúng tôi giải quyết vụ việc của bạn một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, kịp thời và đảm bảo tiến độ nhất có thể, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhân sự tài năng trong đội ngũ của Thiên An.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu và điều chỉnh phù hợp nếu bạn, đôi khi, không cảm thấy nhân sự phụ trách vụ việc thực sự phù hợp. Trong những trường hợp hãn hữu này, mong bạn vui lòng liên hệ với luật sư điều hành của Thiên An để trình bày và trao đổi vấn đề. Chúng tôi sẽ xem xét nhanh chóng và cải thiện việc cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thay đổi nhân sự cung cấp dịch vụ nếu cần thiết.