Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán trước một phần phí dịch vụ, vì lý do cá nhân mà tôi không muốn tiếp tục công việc pháp lý với công ty luật Thiên An và công việc chưa hoàn thành thì phí dịch vụ sẽ được thanh toán như thế nào?

Chúng tôi luôn thấu hiểu và thông cảm với khách hàng khi có lý do cá nhân mà không muốn hoặc không thể tiếp tục hợp đồng dịch vụ pháp lý với Thiên An. Tuy nhiên, theo thông lệ hành nghề luật sư và được quy định rõ trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, nếu khách hàng vì lý do cá nhân nào đó (không phải do lỗi của chúng tôi) mà yêu cầu ngừng dịch vụ pháp lý đang thực hiện thì khách hàng vẫn phải thanh toán toàn bộ phí dịch vụ đã cam kết, bao gồm số tiền thanh toán trước (không được hoàn lại) và phần phí dịch vụ còn lại và các chi phí phát sinh (nếu có).