Biên bản hòa giải trong vụ án dân sự

Biên bản hòa giải là văn bản ghi nhận lại toàn bộ diễn biến cuộc họp thương lượng, thỏa thuận giữa các đương sự về vấn đề tranh chấp trong vụ án dân sự. Biên bản trên gồm các thông tin cơ bản về những người tham gia trong buổi hòa giải cũng như những nội dung, các ý kiến sau cùng của các bên sau quá trình thỏa thuận với nhau. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dùng trong lĩnh vực tố tụng dân sự.