Trong các lĩnh vực pháp lý mà công ty luật Thiên An cung cấp dịch vụ, lĩnh vực nào là thế mạnh so với các công ty luật khác?

Xác định nền tảng và định hướng hoạt động là công ty luật hàng đầu tại Việt Nam chuyên về giải quyết tranh chấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ này ở toàn bộ các lĩnh vực pháp lý hiện có.

Tuy nhiên, thế mạnh chủ yếu của chúng tôi hiện nay tập trung trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, bất động sản, lao động, dân sự và hôn nhân-gia đình. Chúng tôi đã thực hiện giải quyết thành công hàng loạt tranh chấp có quy mô lớn, phức tạp và khó khăn với sự tham gia của các bên tranh chấp có tầm cỡ về các lĩnh vực này, được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao với sự hài lòng về chất lượng dịch vụ mà công ty luật Thiên An cung cấp.